Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 


data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:52


Informacja o przetargach znajduje się na stronie: http://www.bip.chmielnik.pl w zakładce BIP - jednostki organizacyjne / BIP-GOPS w Chmielniku / Przetargi


2014-06-05

GOPS.341/1/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zadania: "Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik"
Termin składania ofert do 2014-06-16

wyniki postępowania | więcej »»»


 

2013-11-29

GOPS.341/1/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zadania: "Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik."
Termin składania ofert do 2013-12-09

wyniki postępowania | korespondencję | więcej »»»


2013-07-09

Zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia usługi szkoleniowej - kursów zawodowych w obszarze;

  1. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

  2. „Profesjonalna obsługa sekretariatu”

wyniki postępowania | więcej »»»


2013-06-14

Zaproszenie do składania ofert – doradztwo zawodowe indywidualne

wyniki postępowania | więcej »»»


2013-05-31

Zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia szkoleń;
I. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
II. Grupa wsparcia

wyniki postępowania | więcej »»»


2012-11-28

GOPS.341/2/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GOPS.341/2/2012.
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik."

wyniki postępowania | więcej »»»


2012-06-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GOPS.341/1/2012
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik."
Termin składania ofert do dnia: 14-06-2012 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


2011-12-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: GOPS-341/1/2011.
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik."
Termin składania ofert do dnia: 14-12-2011 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


2010-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS-341/2/2010. Nazwa zadania:
"Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik."

wyniki postępowania | więcej »»»


2010-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania
"Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik." Numer sprawy: GOPS-341/1/2010. 

wyniki postępowania | więcej »»»


2009-12-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania "Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Chmielnik.", nr sprawy: GOPS-341/2/2009

wyniki postępowania | więcej »»»


 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz