Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 07-05-2009 | 09:45
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:52


Informacja

W związku z planowaną przebudową budynku Domu Ludowego w Chmielniku, w którym mieści się Świetlica Środowiskowa i wyłączeniem tego obiektu z użytkowania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje,

że Rada Gminy Chmielnik podjęła Uchwałę Nr XXXI/191/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku - Świetlicy Środowiskowej od dnia 1 października 2017 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chmielniku


Wersje archiwalne

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz