Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 02-07-2009 | 11:42
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:52


Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


data publikacji: 25-01-2013 | 10:37


Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku
realizuje Projekt
„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu
z terenu Gminy Chmielnik.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


data publikacji: 03-11-2014 | 14:40


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2015 roku – do 30.06.2015 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 3 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia  lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,
 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że

w okresie od 01.11.2014 roku – do 31.12.2014 roku

trwa nabór
osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”

na okres  od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2015 r.


data publikacji: 15-01-2014 | 08:50


Człowiek – najlepsza inwestycja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2014 roku – do 31.12.2014 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu
z terenu Gminy Chmielnik.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Ogłoszenie

 W okresie od 01.01.2014 roku – do 31.03.2014 roku

trwa nabór

osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2014 r.


data publikacji: 25-01-2013 | 10:37


Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2013 roku – do 31.12.2013 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu
z terenu Gminy Chmielnik.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

W okresie od 01.01.2013 roku – do 31.03.2013 roku

trwa nabór

osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2013 r.


data publikacji: 17-01-2012 | 13:53


Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2012 roku – do 31.12.2012 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zapraszamy do udziału w Projekcie


W okresie od 01.01.2012 roku – do 29.02.2012 roku

trwa nabór

osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11
lub pod numerem telefonu 17-22-96-603

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2012 r.


data publikacji: 18-04-2011 | 13:40


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku
realizuje Projekt
„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

W okresie 01.01.2011 roku - 28.02.2011 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia i zatrudnione w tym rolnicy, zamieszkałe na terenie Gminy Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

 • Aktywizacji społecznej w postaci:
  - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
  - grupy wsparcia.
 • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
 • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 lub pod numerem telefonu 17- 22-96-603


data publikacji: 04-02-2011 | 15:59


Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

w okresie od 01.01.2011 roku – do 28.02.2011 roku

trwa nabór

osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11
lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2011 r.


data publikacji: 08-12-2009 | 11:27


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku
realizuje Projekt
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku rozpoczęto nabór osób do udziału w projekcie realizowanym
w okresie 01.01.2010 roku - 31.12.2010 roku

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11
lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

zapraszamy do udziału w Projekcie

Zespół Projektowy


data publikacji: 26-04-2010 | 21:41


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2010 roku – do 28.02.2010 roku
trwa nabór
osób do udziału w projekcie
pn.: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
realizowanym w okresie 01.01.2010 roku - 31.12.2010 roku

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zespół Projektowy


Informacje o realizacji projektu w 2010 r.


data publikacji: 06-05-2009 | 09:46


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że

w okresie od 1.04.2009 roku – do 31.12.2009 roku

realizuje Projekt

Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej wobec 15 Uczestników Projektu.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej , bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zameldowaną w Gminie Chmielnik,

 • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zgłoś się do nas.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 10
lub pod numerem telefonu (0-17)22-96-603


Informacje o realizacji projektu w 2009 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz