Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

W celu pobrania pliku należy go wskazać i najlepiej zapisać na dysku. Pliki w formacie PDF. Do ich czytania potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat ze strony producenta www.adobe.com

Pliki do pobrania

Fundusz alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze

Jednorazowe świadczenie za życiem

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

13.05.2021 Pobierz plik (PDF, 0.08 MB)

Program Czyste powietrze

Dodatek osłonowy

Wzory w wersji papierowej

Ponadto wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „za życiem”, karty dużej rodziny, programu „Czyste powietrze” można pobierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 pok. 9, 11 i 12 oraz ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij